Rosario a San Giacomo

Prima posta

Sagnapicu Maggiori vi chiamati Cucinu carnali di nostru Signori, di ncìelu calau la ddivinitati chiddu chi porta li cincu feriti.

Pater, Ave e Gloria

Giaculatoria

– pi decimila oti lodami a sagnapicuzzu

– Lodamu tutti l’uri lu gran Santo protettori.

Seconda posta

Sagnapicuzzu chi vi ssupplicamu Vi ssupplicamu assai quantu putimu, facciuzza di lu suli e ddi bbrinnenti chi tutti li bbiddizzi aviti vui, ssimigghiastivu a Cristu Onnipotenti, cucinuzzi carnali tutti ddui.

Pater, Ave e Gloria

Giaculatoria

– pi ventimila oti lodami a sagnapicuzzu

– Lodamu tutti l’uri lu gran Santo protettori.

Terza posta

Sagnapicuzzu cu lo so vastuni, iddu nni scaccia la ntantazioni Iddu ni scanza di i mala pirsuna e nni leva tutti l’opinioni. Sagnapicuzzu patìu peni e duluri p’aviri luocu di salvazioni.

Pater, Ave e Gloria Giaculatoria

– pi trentamila oti lodami a sagnapicuzzu

– Lodamu tutti l’uri lu gran Santo protettori.

Quarta posta

Sagnapicuzzo cummatturi cummattenti Cunvirtistivu a nostru Signori tiempu a nnenti Cunvirtitilu cu dduci paroli Pi darini aiutu e cunzulazioni.

Pater, Ave e Gloria

Giaculatoria

– pi quarantamila oti lodami a sagnapicuzzu

– Lodamu tutti l’uri lu gran Santo protettori.

Quinta posta

Sagnapicuzzu tri scaluna cchianastu Tri funtani inchistu Una di sangu una di acqua e una di uogghiu Cunciditimi sta razia chi uogghiu

Pater, Ave e Gloria

Giaculatoria

– pi ciquantamila oti lodami a sagnapicuzzu

– Lodamu tutti l’uri lu gran Santo protettori.

* Il rosario si gira due volte, fino ad arrivare a “cientunmila oti lodami a Sagnapicuzzu”.

Preghiera

Sagnapicuzzu di Monti Liuni Tutti li casi l’atu firriatu, Nna mia sulu nun ci atu vinutu Vinitici ora e datimi aiutu.

error: Content is protected !!
%d blogger hanno fatto clic su Mi Piace per questo: